Muinainen uinuva 6

Minä olen Muinainen uinuva 6.

Minussa uinuu kuoleman salat, tieto elämän eri tasoista, ajan kerrostumista.

Minussa uinuu ymmärrys siitä, että henkinen ja arki eivät ole toisistaan irrallisia, niin kuin mikään maailmankaikkeudessa ei ole irrallista, vaan kaikki on syvässä yhteydessä toisiinsa.

Niinpä henki tulisi tuoda tietoisesti arkeen, pyhittää jokapäiväinen elämä.

Minussa uinuu kyky kulkea eri ulottuvuuksien välillä, hakea tietoa ja tarvittaessa tukea niistä.

Mikä minussa uinuu, uinuu myös syvällä sinussa.

Sulje silmäsi, tunne kuinka puhallan kevyen, herättävän henkäyksen sinuun.

Avaa silmäsi.

Herääminen on alkanut.